હીરામણિ નર્સરી-કે.જી. (અંગ્રેજી-ગુજરાતી માધ્યમ)ના વિદ્યાર્થીઓનો વાર્ષિક ઈનામવિતરણ સમારોહ યોજાયો

રાજ્યકક્ષાની પેંચક સિલાટ (માર્શલ આર્ટ) સ્પર્ધામાં હીરામણિ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ 12 ગોલ્ડ, 7 સિલ્વર અને 1 બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા

SPORTS FIELD

હીટ્રુ વેલ્યુ સ્કૂલ ટુર્નામેન્ટ ઉ-19 માં હીરામણી સ્કૂલ ચેમ્પિયન બની.

નેશનલ કરાટે ચેમ્પિયનશીપમાં હીરામણિ સ્કૂલના વિદ્યાર્થી સોમ પોરિયાએ બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો