વીર મંગલ પાંડે હોલમાં પાશ્વનાથ ખાતે આવેલી નોબલ પ્રાઇમરી સ્કૂલના  એન્યુઅલ ફંકશન નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ અલગ-અલગ પ્રકારના ડાન્સ કર્યા હતા  અને સ્કૂલના શિક્ષકોએ  દેશ ભક્તિ સોંગ ઉપર ડાન્સ કર્યા હતા. કાર્યક્રમની રૂપરેખા શાળાના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી  કોકીલાબેન દ્વારા ઘડાઈ હતી.કોરિયોગ્રાફી રાહુલ ધુરખા‌એ કરી હતી.

નેશનલ કરાટે ચેમ્પિયનશીપમાં હીરામણિ સ્કૂલના વિદ્યાર્થી સોમ પોરિયાએ બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો

SPORTS FIELD

51 વિદ્યાર્થીઓએ ચિત્રકલાની વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ઈનામો પ્રાપ્ત કર્યા

વીર મંગલ પાંડે હોલમાં પાશ્વનાથમાં આવેલી નોબલ પ્રાઇમરી સ્કૂલ દ્વારા  એન્યુઅલ ફંકશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં સ્કૂલના  શિક્ષક ડાન્સ કોરિયોગ્રાફર રાહુલ  ધુરખા‌. અને  તાઈકવૉન્ડોના કોચ ચેતન જાદવને શાળાના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી કોકીલાબેને ટ્રોફી આપીને સન્માન કર્યું હતું.